เกี่ยวกับเรา

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

about-us
บริษัท ไรท์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2545 เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ สีกันไฟ Fire Guard ซึ่ง
  • ผลิตภัณฑ์ Fire Guard ได้ผ่านการทดสอบจาก ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน ASTM E119
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และใช้เป็นมาตรฐาน ทั้งภายใน และต่างประเทศ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย
Top