CERAKOOL 600&900

CERAKOOL

Integrated Waterproof & Solar Reflective System 600 & 900
Integrated Waterproof & Solar Reflective System 600 & 900

  • คือมิติใหม่ของระบบกันซึม โดยการรวมเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ CERAKOOL 600 ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำได้ 100 % เข้ากับ CERAKOOL 900 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันความร้อนประเภท Solar Reflective Insulation ที่มีค่าสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 90 % พร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงด้วย Spunbond
  • เป็นระบบป้องกันการรั่วซึม ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ป้องกันการรั่วซึมหลังคาทุกประเภท, พื้นดาดฟ้าคอนกรีต, ผนังภายนอกอาคาร และ บริเวณรางน้ำ อีกทั้งสามารถป้องกันความร้อนสะสมที่พื้นผิว อันเป็นสาเหตุหลักของการแตกร้าว (Thermal Crack) ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและผนังอาคาร
ความหมายของ Cerakool 600
Cerakool 600 เป็นผลิตภัณฑ์กันการรั่วซึมประเภท Elastomeric Acrylic มีส่วนประกอบเคมีที่เข้มข้นเมื่อแห้งตัวจะเป็นแผ่นฟิล์มที่ไร้รอยต่อ มีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถป้องกันการรั่วซึมได้ 100 % ทนทานต่อสารเคมี กรดและด่าง ทนทานต่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้น และแสงอัตราไวโอเลต (UV) อย่างเช่นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติของ Cerakool 600
  • มีค่าการยึดเกาะพื้นผิวสูง: CERAKOOL 600 มีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิวที่สูงทำให้ไม่เกิดการหลุดล่อนยิ่งไปกว่านั้นแผ่นฟิล์ม CERAKOOL 600 สามารถดูดซับความชื้นจากวัสดุที่แผ่นฟิล์มเคลือบอยู่และปล่อยให้ระเหยผ่านออกไปได้ ในขณะที่ยังคงความสามารถในการกันรั่วซึมได้ 100% ดังนั้นแรงดันของความชื้นจากวัสดุที่แผ่นฟิล์มเคลือบอยู่โดยเฉพาะคอนกรีตจึงไม่สามารถทำให้ค่าแรงยึดเกาะของ CERAKOOL 600 อ่อนตัวลง
  • มีความยืดตัวสูง: CERAKOOL 600 สามารถยืดตัวได้มากกว่า 600% แม้จะเคลือบด้วยความหนาของฟิล์มที่สูง ความยืดหยุ่นดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของโครงสร้างหลังคาและผนังได้โดยไม่ฉีกขาด
  • ทนทานต่อบรรยากาศและอุณหภูมิ: CERAKOOL 600 มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศร้อนชื้นและแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ในประเทศไทย
  • ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ: CERAKOOL 600 มีสารประกอบพิเศษจึงมีคุณสมบัติการต้านทานที่สูงมากต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • มีความทนทานสูงทนทานต่อสารเคมี: CERAKOOL 600 มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีรวมทั้งกรดและ ด่าง ช่วยป้องกันหลังคาและผนังอาคารจากการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากสภาวะ แวดล้อมภายนอก
  • ความปลอดภัย: CERAKOOL 600 เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด Water Base ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมยิ่ง ไปกว่านั้น CERAKOOL 600 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นเชื้อไฟ ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
Physical Properties TIS & ASTM
Surface Adhesion > 23 kg / sq cm ASTM C-633
Tensile Strength > 1.6 n / sq mm ASTM D-412
Elongation > 620% ASTM D-412
Hardness > 32 shore A ASTM D-2240
Water vapor
permeability & permeability
200g / sq m / 4days ASTM D-471
ASTM E-96
UV Resistance 5000 hours ASTM D-822

 

Physical Properties TIS & ASTM
High Temperature stability > 250 F ASTM D-794
Fungal Resistance No fungal growth TIS 272-2541
Water Transmission No fungal growth TIS 272-2541
Water Transmission No corrosion found on tested sample TIS 272-2535
ASTM D-1380

 

Environmental Properties TIS
Dry film Toxicity Non-toxicNo mercury, Lead, Cadmium, ChromiumCyanide, Asenic TIS 1097-2535
Fire Resistance ASTM
Fire resistance Flame Spread : 5
Lateral Flame Spread : None
ASTM E-108
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Top