สินค้า

FIRE GUARD

FIRE GUARD
Fire Protective Intumescent Coating

FIRE GUARD เป็นวัสดุกันไฟประเภท Passive Fire Protection มีลักษณะเหมือนสี และคงสภาพเสถียรในสภาวะที่อุณหภูมิภายนอกปกติ ใช้ทาโครงสร้างเหล็กของโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คลังสินค้า และอาคารทั่วไปเพื่อป้องกันและชะลอการทรุดตัวของอาคารให้ช้าลงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ FIRE GUARD ยังได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน ASTM E119 และ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 อีกด้วย

อ่านต่อ

Top